Marknadsundersökning

22. jan, 2022

Vad utgör en bra marknadsundersökning?

 

Denna fråga har jag ställt till mig själv under många år. Man skulle kunna tro att jag ställt den mestadels när jag själv arbetat med marknadsundersökningar. Så är det inte. Faktum är att jag funderade över detta långt innan det. Det kan förstås ha varit det som gjort att jag sökte mig till branschen en gång i tiden. Det låter väl sannolikt? Marknadsundersökning har alltid varit något som legat mig nära hjärtat. Nu är det en ynnest att arbeta med saken. Det är få förunnat.

 

Så, till frågan. Det finns ett antal parametrar som utgör en bra marknadsundersökning, om ni frågar mig. Vi börjar med den mest uppenbara, i mitt tyke:

 

En bra marknadsundersökning ska vara trovärdig. Ja, det är förstås ganska meningslöst att genomföra en marknadsundersökning om resultatet inte är tillförlitligt. För att inte tala om hur onödigt det är att, som betraktare, betrakta resultatet som en sanning. Det gynnar ingen. Förutom de som vill underminera sanningen då förstås.

 

En marknadsundersökning måste vara trovärdig. Det är dess primära syfte. Den ska säga någonting om någonting. Svårare än så är det inte. Vad detta någonting är, ja det beror helt på. Det kan handla om hur människors köpvanor ser ut. Om man kan se en trend i ökat eller minskat intresse för att genomföra köp för människor. Vilka vill och vilka vill inte köpa just nu? Vilka slutsatser kan dras av resultatet? Ja, och så vidare. Det kan å andra sidan handla om opinion. Vad tycker människor? Det kan vara politiska frågor eller bara åsikter om saker. Bör man äta kött? Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag? Såna där saker.

 

En annan aspekt som är oerhört viktig är att frågorna i en marknadsundersökning är ställda på rätt sätt. Detta hänger ihop med ovan men eftersom det är helt centralt tänker jag att det förtjänar en egen punkt. Det finns inget som jag avskyr mer än en marknadsundersökning vars frågor är formulerade på fel sätt. Det låter hårt men det är faktiskt sant. Har man jobbat med detta under så lång tid som jag gjort så hyser man lätt agg mot sådant.

 

Hänger ni med? Jag hoppas att ni gör det för jag kommer skriva om saken imorgon igen.